View post in Englisch

Afrikaans

Die studie van Afrikaans by die Deutsche Internationale Schule Johannesburg begin in Graad 6 of in Graad 9. By die Graad 6 beginners word daar gefokus op basiese grammatika strukture wat hulle instaal stel om redelik gou hulself uit te druk in Afrikaans en om te kan kommunikeer.

Die leerlinge wat in Graad 9 begin met Afrikaans het slegs een jaar om tot by Graad 10-vlak te vorder. Vir hierdie leerlinge word ’n beginners kursus aangebied.

Woordeskat en grammatika word vanaf Graad 6 tot Graad 12 in temas onderig. Letterkunde vorm ’n integrale deel van die onderrig vanaf Graad 6–12. Leerlinge word voorgestel aan die kompleksiteit van ons land deur  ’n spektrum van gedigte en literatuur  te behandel wat hierdie aspek dek. Ons volg die IEB sillabus vanaf Graad 10–12

Afrikaans